Yπογράψτε εδώ - Sign Here


Παρακαλούμε μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση και υπογράψτε -


https://secure.avaaz.org/el/petition/TAIPED_MINISTRY_OF_TOURISM_Stop_the_selling_out_of_Agios_Prokopios_beach_Plaka_Kalados_and_the_lakes/?ajMvlgb

Please visit the following link and sign our petition 

https://secure.avaaz.org/en/petition/TAIPED_MINISTRY_OF_TOURISM_Stop_the_selling_out_of_Agios_Prokopios_beach_Plaka_Kalados_and_the_lakes/?ajMvlgb
 
Following you may find the translation in English, German  Dutch & Swedish

Οι προστατευόμενες (από ελληνικούς-ευρωπαϊκούς νόμους και διεθνείς συνθήκες) περιοχές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: λίμνες Αγίου Προκοπίου, Αλυκή, αμμοθίνες της Πλάκας, έλος Καλαντού, παραλία «Λιβάδι» της Ηρακλειάς, έχουν μεταβιβαστεί από το κράτος στο δήθεν ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στις δημόσιες αυτές εκτάσεις περιλαμβάνονται υδροβιότοποι, οικότοποι προτεραιότητας για την ορνιθοπανίδα και την υδατική ισορροπία των παράκτιων περιοχών. Το ΤΑΙΠΕΔ στην πραγματικότητα είναι το μεσιτικό γραφείο της συγκυβέρνησης που έχει αποκλειστικό σκοπό να ξεπουλήσει στα μεγάλα ιδιωτικά ντόπια και ξένα συμφέροντα τη δημόσια περιουσία της χώρας μας, αποδίδοντας τα έσοδα αποκλειστικά και μόνο στους δανειστές.
Η πώληση της δημόσιας περιουσίας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, θα σημάνει την ολοκληρωτική κατάληψη και ανεξέλεγκτη καταστροφή του αιγιαλού, των παραλιών και των λιμνών. Καταργεί το δικαίωμά μας για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και στη θάλασσα. Σκοπεύει στη δημιουργία γιγαντιαίων ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών εμποροοικοδομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα επιφέρουν ανεπανόρθωτο πλήγμα στην τοπική οικογενειακή και μικρής κλίμακας τουριστική – ξενοδοχειακή δραστηριότητα, αλλοιώνοντας συγχρόνως σε ανεπανόρθωτο βαθμό το φυσικό περιβάλλον. Οι διαδικασίες δήθεν αξιοποίησης σ' αυτές τις περιπτώσεις γίνονται ταχύτατα και με αδιαφάνεια, με σκοπό να μην προλάβει η τοπική κοινωνία να ενημερωθεί, να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής και να αντιδράσει.
Εμείς, οι πολίτες που υπογράφουμε το παραπάνω κείμενο, απαιτούμε οι περιοχές του δήμου αλλά και όλης της Ελλάδας που ξεπουλιούνται να παραμείνουν δημόσιες, να απενταχθούν άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ, να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση, να προστατευθούν και να αναδειχθούν στη βάση του φυσικού τους κάλλους και της περιβαλλοντικής τους αξίας. Για μας τους κατοίκους των νησιών οι παραλίες και το περιβάλλον αποτελούν πηγή ζωής. Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, το βιος μας, την επιβίωσή μας στα νησιά, το δικαίωμα των επισκεπτών μας για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Αυτή η γη, ανήκει σε όλους μας, σε εμάς και στα παιδιά μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αφαιρέσει ούτε ένα κόκκο άμμου ή να την καταπατήσει.

Επιτροπή Αγώνα για την Υπεράσπιση των Δημοσίων Αγαθών της Νάξου και
των Μικρών Κυκλάδων


One hundred and ten of Greece’s best beaches are on sale by Greece’s privatization agency, the Hellenic Republic Asset Development Fund (TAIPED) in the name of supposed “development” and “utilization of public assets”. In fact a sale off of Greece best beaches for cash so that the debt-ridden country can pay back its lenders.
The beaches plots are to be on sale with “50 years of utilization by the new owners.” Its stated aim is to ‘release the potential for economic development that coastal areas offer’.
The bill would also end the long tradition of keeping the coastline a commons open to all. In a country where no-one lives more than 60 miles away from the sea, this is a devastating blow.
In the list of TAIPED are featured among others Agios Prokopios Beach including the three lakes, a part of Plaka Beach, Kalados beach and the lake near the airport.
Breathtaking Agios Prokopios beach and the lakes are furthermore under the protection of European Program “Natura 2000″. The most impressine category of animal of Naxos, however, is undoubtedly the birds who visit our lakes every year. From the majestic griffon vulture (gyps fulvus), an age-long symbol of bird-fauna of Naxos, to the humble crested lark (galerida cristata), the environment of Naxos attracted and still attracts hundreds of bird species, many of which are rare or threatened with extinction.
The idea that Agios Prokopios, Plaka, and Kalados with its blue-green waters and light colored sand will be sold to investors fills us with horror. The idea that the lakes of Naxos that attract hundreds of bird species will become sports facilities fill us with anger.
The destruction of the coastline has already started. This might be the last summer that the unique beaches of Agios Prokopios, Plaka, Kalados Beach can be freely enjoyed by all, this might be the last year that birds found shelter on the lakes of Naxos -unless we stop this bill.

Die Küsten und Seen unserer Inseln sind öffentliches Eigentum
Sie sind nicht zu verkaufen und nicht zu verschenken


Die öffentlichen und (durch griechisch-europäisches Recht und internationale Bestimm-ungen) geschützten Gebiete von Naxos und den Kleinen Kykladen: die Seen, Dünen und der Strand von Aghios Prokopios, die Dünen von Plaka, die Bucht von Kalandou, der Strand von “Livadi” auf Heraklia sind vom Staat an die TAIPED (griechische Treuhand) übertragen worden.

Diese öffentlichen Gebiete enthalten Feuchtbiotope, Vogelschutzge-gebiete und Wasserschutzgebiete. Die TAIPED ist das auf gesetzlich fragwürdige Wei-se von der gegenwärtigen Landesregierung gegründete Immobilienbüro in der ausschlie-
ßlichen Absicht des Ausverkaufs des öffentlichen Eigentums unseres Landes an lokale und fremde Interessenten um die Einnahmen ausschließlich an die Gläubiger Griechenlands zu übergeben.

Der Verkauf dieser öffentlichen Gebiete an mächtige private Interessenten bedeutet eine vollständige Aufgabe und nicht rückgängig zu machende Katastrophe für die Küsten,
Strände und Seen. Er hebelt unser Recht auf freien Zugang zum Strand und zum Meer aus. Er beabsichtigt die Entstehung gigantischer Hotelkomplexe und damit verbundener
Handelsunternehmungen, welche dem lokalen, kleinen touristischen Familienunterneh- men nicht wieder gut zu machende Wunden schlagen werden und welche gleichzeitig in nicht wieder gut zu machender Weise die Umwelt verändern. Diese sogenannten Aufwertungsmaßnahmen werden schnellstens aufgrund der “fast track Gesetze” durch-geführt, die die möglichen Käufer von rechtlichen Bestimmungen entbinden, die für den normalen griechischen Bürger gelten, und sie werden hinter verschlossenen Türen betrieben, in der Absicht, daß die lokale Bevölkerung nicht informiert bleibt über das Ausmaß dieser Katastrophe und keinen Widerstand leistet.

Wir , die Bürger, die diesen oben wiedergegebenen Text unterschreiben, fordern, daß diese Gebiete der Gemeinden aber auch ganz Griechenlands, die zur Privatisierung bzw. Ausverkauf angeboten werden, von der Taiped rückübertragen werden in den öffentlichen Besitz. daß sie geschützt werden durch Naturschutz- und Umweltschutz-gesetze. Für uns, die Inselbewohner, bedeuten die Küstengebiete und deren Umwelt Lebensgrundlage. Wir verdanken unsere Arbeit, unser Leben, unser Überleben auf den Inseln dem Recht unserer Besucher auf freien Zugang zu den Stränden und Küsten. Diese Erde gehört uns allen, uns und unseren Kindern und wir erlauben niemanden sie zu besetzen und auch nur ein Sandkorn zu entfernen.

DE STRANDEN EN MEREN VAN ONZE EILANDEN ZIJN GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN EN ZE ZIJN NIET VOOR VERKOOP OF WEGGEVEN 

Openbare ruimtes van de gemeente Naxos en kleine Cycladen beschermd door Griekse en Europese wetten en internationale verdragen, zijn overgedragen door de Griekse staat aan de Helleense Republiek Asset ontwikkeling Fonds (HRADF), namelijk de meren van Agios Prokopios, het grote Alyki, de duinen van Plaka, het moeras van Kalantos en het strand Livadia van Heraklia. In deze openbare ruimtes zijn opgenomen moerassen, woonplaats van prioriteit voor de vogels en de waterbalans van de kustgebieden. De HRADF is het Agentschap gemaakt – op ongrondwettelijke wijze - door de huidige regering, met het enige doel het openbare eigendom van ons land te verkopen aan grote lokale en buitenlandse belangen, de opbrengst is dan alleen voor onze geldschieters. De verkoop van de bovengenoemde openbare gebieden van Naxos betekent de totale bezetting en de rampzalige vernietiging van de kustlijn, de stranden en de zoutmeren. Het ontzegt de burger het recht op vrije toegang tot de stranden en de zee. Het is gericht op het creëren van reusachtige hotels en verwante bouw/commerciële bedrijven, die zal leiden tot een fatale klap aan de lokale bevolking en kleinschalige toerisme - hotel activiteiten, gelijktijdig wijzigen fatale klap voor de natuurlijke omgeving. De procedures zullen "exploitatie" zijn, in deze gevallen, snel en ondoorzichtig , gebaseerd op de wetten van de "Snel handelen" van de grote investeerders, verplichtingendie normaal gesproken voor alle burgers zijn en ook willen zij voorkomen dat de lokale gemeenschap ingelicht wordt, voordat die zich kunnen realiseren van het belang van de ramp en het gevolg ervan.

 Het Commitee van verdediging van de gemeenschappelijke goederen van Naxos en de kleine Cycladen, van de regering het volgende vereist betreffende de regio's van de gemeente en alle gevoelige gebiieden in ons land:
 • Hun snelle vrijstelling van de HRADF.
 • Het behoud van hun openbare karakter
 • Het herstel van hun oorspronkelijke natuurlijke kenmerken
 • De tenuitvoerlegging van beschermende wetten en internationale verdragen 
 • Hun ontstaan op basis van hun natuurlijke schoonheid en bijzondere ecologische waarde. 

Voor ons de bewoners van de eilanden, zijn de stranden en het milieu de bronnen van het leven. Wij willen ons werk en onze bezittingen verdedigen, en onze overleving en welzijn op de eilanden, het recht voor gratis toegang tot de stranden voor alle burgers en bezoekers. Dit land behoort aan allen van ons en onze kinderen, en wij zullen niet toestaan dat trespassing van iemand , of het verwijderen van een enkele korreltje zand. We verzamelen elektronische handtekeningen in avaaz.org via de blog van de campagne van de Commissie: http://naxos-sos.blogspot.gr/

Våra stränder och sjöar är allmän egendom. De får inte säljas eller ges bort.Allmänna områåden på ”Naxos och Småkykladerna”, som skyddas genom grekiska och europeiska lagar samt internationella föredrag, har av grekiska staten överförts till ”Hellenic Republic Asset Development Fund” (HRADF). HRADF har av nuvarande regering skapats genom ett icke grundlagsenligt tillvägagångssätt och är en institution med enda syfta att sälja ut allmän egendom. De berörda områdena är sjöarna i Agios Prokopios, Alyki, sanddynerna vid Plaka, Kalandosträsket, och stranden ”Livadia” på ön Heraklia. Dessa allmänna platser innefattar våtområden (naturområden med bland annat stor betydelse för fågellivet). Försäljningen av ovan nämnda områden i Naxos kommer att innebära fullständig ockupation och hejdlös förstörelse av kuststräckor, stränder, och sjöar. Dessutom upphävs den fria tillgången till stränder och hav. Syftet är att skapa stora hotellkomplex. Relaterade byggnader samt kommersiella företag i anslutning till hotellen kommer att fullständigt förändra den naturliga miljön och allvarligt hota existensen av de traditionella småskaliga familjeföretagen.I dessa sammanhang går exploateringen fort med hjälp av särskilda lagar som undantar stora investerare från de skyldigheter som gäller för alla andra medborgare. Den skyndsamma processen syftar även medvetet till att förebygga att lokalbefolkningen får kännedom om vad som planeras och undanröja möjlighet till protester.Beträffande regionerna i kommunen och alla känsliga miljöområden i landet kräver Kommittén för skydd och försvar av offentlig egendom på Naxos och Småkykladerna följande av den grekiska regeringen:1. Att områdena omedelbart undantags från HRADF.2. Bevarande av allmänhetens tillgång till dessa områden.3. Återställande av den ursprungliga miljön i de fall denna redan har skadats.4. Att skyddslagar och internationella fördrag tillämpas.Det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om ovanstående naturområdens särskilda miljövärde. För oss invånare på öarna är stränder och miljö källa till liv. Vi vill försvara våra tillgångar, arbeten, överlevnad och välmående på öarna, samt rätten till fri tillgång till stränderna för alla medborgare och besökare.Detta land hör till oss alla och våra barn och vi kommer inte att tillåta inkräktande eller avlägsnande av ens ett sandkorn. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου